Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
adsrienn

Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to specyficznego rodzaju umowa, której to fundamentalne warunki są określone w regulacjach kodeksu cywilnego. W 1-szej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której 1-a ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. 20 ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę gotówki lub rzeczy oznaczonych co do gatunku i tej samej jakości. Dodatkowo umowa pożyczki, której suma przewyższa 500 zł powinna być stwierdzona pismem.

Prócz tego na bazie reguły swobody umów strony umowy posiadają możliwość dołączyć następne warunki. Zazwyczaj są to odsetki, które to uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać wyjątkową uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor przekazuje pewną kwotę gotówki (zazwyczaj są to sumy rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę zwrócić razem z naliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie dysponował pieniędzmi. Jest jasnym, że osoba zadłużona nie ma należytej historii kredytowej a w związku z tym typowej pożyczki lub kredytu w agencji bankowej nie otrzyma. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ochronić spłatę przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez wykonanie zapisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej ilości ludzi wyłącznie możliwą do uzyskania.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl